Natasja Loutchko


Wasted Walk was a project by Natasja Loutchko with artists Amy Ball, Andreas Bülow Cosmus Alexandra Larsson Jacobsson, Natasja Loutchko, Marcello Spada, Suzanna Zak and Mark Walker.

The projekt exist as a ongoing series of work and the collaboration

The Wasted Walk a happening. The projekt was started in a cabin in Sweden the summer 2015

Also found in: Thesaurus, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Idioms, Encyclopedia,
Wikipedia and on the Internet.
wast·ed (w??st?d) ??? W A S T W A S T E D

You may have not profitably used or maintained: a wasted inheritance. Or feeling needless or superfluous: These are wasted words in this wasteland. Its hard to pretend to be wasted. There is space here in this wasteland in this deteriorated; ravaged: a wasted landscape. Trying to find a gas station for hours before missing the flight. Wasting energy on getting stressed out. Feelings of frail and enfeebled, as from prolonged illness; emaciated. Slang Drunk or intoxicated. To the next level.
Archaic Having elapsed.

wasted (?we?st?d)

not exploited or taken advantage of: a wasted opportunity. U are useless or unprofitable: not another wasted effort.Input this (Medicine) physically enfeebled and emaciated: and become a thin wasted figure. Dirty Fitness. And poo tanks.
or see this as a (Recreational Drugs) maybe showing signs of habitual drug abuse after a while.
but at least u did not
wast•e (?we? st?) time.

useless; unavailing: wasted efforts physically debilitated; enfeebled: the wasted bodies of the hostages.

Wasted Archaic (of time) gone by in different locations and cars in 2015 in
Kiruna, Sparreholm, Flen, Frankfurt, LA, Berlin, Bellaria, Copenhagen, Stockholm, Pajala, Övertårneå, Yukon

Wasted walk was funded by The Swedish International exchange program IASPIS

SWEDISH

ett projekt av Natasja Loutchko

TIDSPLAN


Research period period 25-29 Maj 2015 (avklarat)
Arbetsperiod I 22 juni- 28 juli 2015 (avklarat)RESUMÉ

Amy Ball *1986, Kanada
Andreas Bülow Cosmus *1984 Danmark 

Jessie Holmes *1982, Canada

Marcello Spada*1983, Italien

Natasja Loutchko *1983, Sverige

Alexandra Jacobson Larsson *1982,Sverige 

Mark Walker*1986, England

Suzie Zak * 1986, LA U.S.A

Wasted Walk 
En grupp nordiska och internationella konstnärer samlades under sommaren 2015 i Sörmland för att arbeta tillsammans med My Own Private Alaska som var ett projekt med fokus på den konstnärliga processen. Vi arbetade under sommaren 2015 tillsammans i ett torp i Södermanland och sen åkte vi på en resa till Övertårneå och Luleå samt Kiruna där vi spenderad fyra dagar under solståndet. Genom att göra projektet ville vi arbeta med med här och där och föra en diskussion mellan oss om den konstnärliga processen. Vi sammanställde i slutet av projektet en installation och happening samt gjorde en hemsida där materialet från vår workshop presenterades. Projektet fick under arbetets gång heta Wasted walk efter den installation som vi byggde i slutet där de inbjudna konstnärerna fick visa vad de hade arbetat med under workshopen. Det var första gången som jag hade bjudit in konstnärer och fick på så vis en hel ny ingång hur det är att arbeta i workshop och vad det innebär att vara den ansvariga under ett sånt här projekt. Workshopen mynnade ut i wastedwalk.se som är en mix av de reflektioner som arbetades med samt arbeten som konstnärens gjorde under workshopen. Mark Walker gjorde en installation med en gopro som var fäst vid en timer som genom timern rör sig sjukt långsamt genom rummet och dokumenterar installationen. En anti film men även en skulptur som reflekterar över begreppet tid och process och resultat.
Projektet var tänkt som ett experimentellt projekt som kan tas vidare i olika riktningar, men behövde en plats att förhålla sig till. Och vi ville utveckla det mer i riktningen av ett icke fysisk projekt som kan presenterades online, genom att göra en hemsida, och arbeta fram ett sätt att visa projektet online genom audio arkiv, video essäer och olika texter och bilder från projektet.
Slut resultated blev www.wastedwalk.se

Vi arbetade under två veckor och besökte Kiruna och Norrland under en vecka. Resten av tiden spenderade vi i sparreholm, en timme utanför stockholm. Under sista veckan tillsammans jobbade vi mot en presentation av de olika projekten som vi gjort och presenterade det genom en barkväll/happeningWasted walk där vi inredde och byggde om ett hus som under en kväll fick vara en kombinerad installation och bar med arbetena som konstnärerna hade arbetat med och som vidare dialog inför arbetet med hemsidan och publikationen. Under 2016 sammanställde vi materialet för en publikation och en hemsida med de reflektioner vi hade runt den konstnärliga processen vi befann oss i. Konstnärerna var inbjudna för att närma sig platsen på sitt eget vis. Vilket öppnade upp en bred möjlighet för en dialog om vad konstnärlig process kan vara sat ställde frågor med fokus på sambandet mellan process och praktik. I slutet av projektet kom vi fram att projektet handlade om mellanrum och känslan av förlorad tid eller reflektioner av vad arbeta är.